voorbereiding verbindingen tussen duitsland en nederland

In de voorbereiding van snelle, comfortabele treinverbindingen tussen Zuid-Nederland en Duitsland worden serieuze stappen gemaakt. Naast de Drielandentrein die Liège–Maastricht–Heerlen-Aachen met elkaar verbindt, richt EurekaRail zich hier op twee belangrijke trajecten:

Goed overleg

Bij de realisatie van betere verbindingen op deze trajecten is een groot aantal bestuurlijke organisaties op diverse niveaus betrokken. In Nederland gaat het onder meer om het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, Provincie Noord–Brabant, Provincie Limburg en in Duitsland om het Ministerium für Verkehr des Landes Nordrhein-Westfalen, Zweckverband Nahverkehr Rheinland (NVR) en Verkehrsverbund Rhein-Ruhr (VRR). In beide landen en in de verschillende bestuurslagen is duidelijk de politieke wil uitgesproken om tot goede grensoverschrijdende treinverbindingen te komen.

Consortium

Omdat in beide landen ook bij het railververvoer en railbeheer verschillende organisaties actief zijn, is een internationaal consortium opgericht. Met als doel om alle partijen op het spoor bij elkaar te brengen en gezamenlijk een passende dienstregeling te realiseren.

Inhoudelijke analyse

In opdracht van EurekaRail is een inhoudelijke analyse gemaakt welke fysieke voorzieningen op beide trajecten nodig zijn en wat de extra capaciteitsbehoefte is op het – toch al drukke – spoor. Op beide trajecten werken we eraan dat de internationale verschillen die er zijn op technisch gebied, zoals de verschillende stroomsterktes (in Duitsland 25kV, in Nederland 1500 volt) en treinbeveilingssystemen, geen obstakel zullen vormen voor het rijden van de treinen.

Spoorcapaciteit bepalend

Uit de haalbaarheidsstudies voor het traject Eindhoven – Düsseldorf blijkt dat met name de beschikbare spoorcapaciteit bepalend zal zijn. In dit kader zijn inmiddels zo’n 30 verschillende oplossingen onderzocht, variërend van een grensoverschrijdende Hogesnelheidslijn tot een Sprinterverbinding. Op basis van haalbaarheidsoptimalisatie richten de voorbereidingswerkzaamheden zich nu nog op 2 varianten waarbij het ‘verknopen’ van de Nederlandse Intercity-dienstregeling met de Duitse Regional Express RE13 centraal staat.

3 alternatieven

Voor het traject Eindhoven – Heerlen – Köln liggen er nog 3 alternatieven op tafel, waarbij de Intercity Eindhoven – Heerlen geïntegreerd wordt met een Regional Express of daarop gaat aansluiten.

Station Eindhoven Foto: Sunny Gardeur