roosendaal – antwerpen

Nodig is uitbreiding van de intercitydienst Brussel-Antwerpen-Essen naar Roosendaal. Tijdens de Thalassa-top zijn de Belgische en Nederlandse regeringen overeengekomen om stappen te zetten om na uitrol van ERTMS te komen tot een verbetering van de verbinding in de vorm van een frequentieverhoging dan wel een verhoging van de commerciële snelheid. Met de regio wordt een plan van aanpak opgesteld.