over eurekarail

EurekaRail zet zich in om de ontbrekende schakels voor onbegrensd treinreizen snel te realiseren. Maar ook om belemmerende drempels weg te nemen. Snelle treinverbindingen zijn nu eenmaal goed voor de economische ontwikkeling en culturele uitwisseling. Met als bijkomend voordeel dat treinreizen veel beter voor het milieu is dan autoverkeer.

Onder de noemer EurekaRail zetten de provincies Limburg en Noord-Brabant zich dan ook samen met het Ministerie van Infrastructuur en Milieu in voor ‘onbegrensde’ treinverbindingen. Hierover wordt intensief overleg gevoerd met de overheden in België en Duitsland en alle betrokken vervoersmaatschappijen.

Het traject

  • De afgelopen jaren hebben we bestuurders, politici, ambtenaren en direct belanghebbenden in alle betrokken landen samengebracht. Dit om de bottlenecks in kaart te brengen en draagvlak te creëren voor mogelijke oplossingen.
  • Er wordt onderzoek gedaan naar de technische invulling. Maar ook naar de maatschappelijke kosten en baten: wat levert het op voor de economie, het milieu en wat zijn de groeikansen in het aantal treinreizigers op de verschillende trajecten.

Hier komt EurekaRail vandaan

Eureka! Ik heb het… Archimedes riep het na zijn ontdekking van de Wet van Archimedes. Een blijde uitroep na het oplossen van een moeilijke opgave. EurekaRail bestaat uit meerdere partijen die zich gezamenlijk inzetten om de opgave van grens-overschrijdende treinverkeer in Zuid-Nederland op te lossen. In EurekaRail bundelen provincie Limburg en provincie Noord-Brabant hun krachten. De Europese Unie zorgt voor financiële ondersteuning.

Meer weten? Mail dan naar info@eurekarail.net. Of download hier onze folder.