over eurekarail

EurekaRail zet zich in om de ontbrekende schakels voor grensoverschrijdend treinreizen tussen Nederland, België en Duitsland snel te realiseren en belemmerende drempels weg te nemen. Omdat grensoverschrijdend openbaar vervoer noodzakelijk is voor de mobiliteit én goed voor het milieu. Elektrische treinen zijn comfortabel en rijden op duurzame elektriciteit. Belangrijk om CO2-emissies en andere schadelijke uitstoot terug te dringen, wezenlijk in de strijd tegen klimaatverandering. Sinds de start in 2016 kan EurekaRail trots zijn op een aantal klinkende resultaten.

België, Duitsland en Nederland zijn als buren en handelspartners onlosmakelijk met elkaar verbonden. Economisch en cultureel. Er wordt over de grenzen heen gewerkt, gestudeerd, gerecreëerd en zaken gedaan. Grensoverschrijdend openbaar vervoer met treinen is hiervoor wezenlijk, maar is bij lange na niet goed geregeld. Grensoverschrijdend treinreizen betekent in de regel vaak overstappen met de nodige wachttijd en slechte aansluitingen. Een tijdrovende onderneming waarbij  ook nog sprake is van ingewikkelde ticketing en verschillende prijzen.

Voldoende redenen voor de oprichting van EurekaRail door de provincies Limburg en Noord-Brabant, ondersteund  door het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, ProRail, de Duitse Verkehrsverbunden en diverse Duitse en Belgische overheden.

Bijdragen Europa

De Europese Unie, meer precies de financieringsfaciliteit voor Europese verbindingen, draagt de helft van de kosten voor het project 3EUStates2Cross, beter bekend als EurekaRail. In totaal is € 4.757.500 toegekend. De Europese  Unie neemt 40 procent van de infrastructurele maatregelen op het traject Heerlen-Aken voor haar rekening. Het gaat dan om € 28,6 miljoen op een totaal bedrag van € 71,2 miljoen.

Hier komt EurekaRail vandaan

Eureka! Ik heb het… Archimedes riep het na zijn ontdekking van de Wet van Archimedes. Een blijde uitroep na het oplossen van een moeilijke opgave. EurekaRail bestaat uit meerdere partijen die zich gezamenlijk inzetten om de opgave van grens-overschrijdende treinverkeer in Zuid-Nederland op te lossen. In EurekaRail bundelen provincie Limburg en provincie Noord-Brabant hun krachten. De Europese Unie zorgt voor financiële ondersteuning.

Meer weten? Mail dan naar info@eurekarail.net.