planning

Hieronder vindt u een globale planning van ons project. Zo krijgt u meer inzicht in het proces en wanneer u  bijvoorbeeld zienswijzen kunt indienen.

Deze planning kan mogelijk bijgesteld worden (door zaken die we nu niet kunnen voorzien), daarom kunt u aan onderstaand schema geen rechten ontlenen. Mochten er wijzigingen komen, dan houden we u daarvan via deze website op de hoogte.  Heeft u vragen? Laat het ons weten via deze website of bezoek ons in het Informatiecentrum aan de Hoofdstraat 5 in Landgraaf.

Update 20 maart 2019:
Het GS-besluit over het concept-PIP en MER is iets verschoven. Het ontwerp- PIP en MER is op 19 maart door GS vastgesteld (i.p.v. februari). De inspraakperiode loopt van 28 maart t/m 9 mei.

Update 16 oktober 2019:
Onderstaande planning dient bijgesteld te worden. De provinciale besluitvorming inzake het project Spoorverdubbeling Heerlen – Landgraaf is enkele maanden vertraagd. De oorzaak is dat er onduidelijkheid is ontstaan in de wijze waarop we om dienen te gaan met het onderdeel stikstofdepositie binnen het project.

Update 14 januari 2020
De Provinciale besluitvorming stond gepland voor eind november, maar werd verplaatst naar 7 februari. Ook die datum is niet gehaald. De reden hiervoor is dat de stikstofberekeningen – waarbij uiteraard de nodigde zorgvuldigheid is geboden – langer op zich liet wachten. Daarnaast kregen we twee vragen van de Commissie m.e.r. en om die te beantwoorden is aanvullend onderzoek gedaan. Dat maakt dat de besluitvorming door Provinciale Staten nu staat gepland voor 4 april 2020. Een week later liggen de stukken dan ter inzage.

21 May 2021 | 20:20

Astrid Maas

Het is mij ter ore gekomen dat het oorspronkelijk plan van het aanleggen van een extra weg parallel aan de Spoordamstraat, is aangepast, en dat er alsnog een weg komt die aansluit op de Spoordamstraat. Via officiële weg hebben wij hier geen informatie over mogen ontvangen. In deze tijd waar milieu hoog in het vaandel staat, kan het sowieso niet zijn dat er een extra weg wordt gelegd richting stad. Drie wegen richting centrum. In plaats van het ontmoedigen de auto te nemen, wordt dit nog eens gepromoot. Graag een update over de plannen!

antwoord
21 April 2020 | 17:39

Rene Kardurk

Wij wonen in het appartementencomplex Emile Erensplein. Welke gevolgen heeft de spoorverdubbeling voor de waarde van ons appartement? Krijgen wij de garantie dat de waarde niet daalt door de spoorverdubbeling? Zo ja, wie bepaalt de waarde voor en na de spoorverdubbeling?
Kan een evt. waardedaling ergens verhaald worden?
Wat als achteraf het woongenot minder wordt, bijv. door geluidsoverlast of door welke omstandigheid dan ook?

29 April 2020 | 12:47

Katja Huijsmans |

Beste heer Kardurk,

Er is vorige jaar een planschadetoets uitgevoerd en we verwachten op basis van de voorgenomen werkzaamheden niet dat er sprake zal zijn van planschade.
Op het project spoorverdubbeling is evenwel de provinciale planschaderegeling van toepassing. Deze regeling kent de gebruikelijke waarborgen voor het onafhankelijk bepalen – en afwikkelen van eventuele planschade. U vindt de regeling op de website van de provincie Limburg: http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/XHTMLoutput/Actueel/Limburg/CVDR74774.html

Mocht u naar aanleiding van dit antwoord nog vragen hebben, dan kunt u ook contact opnemen met onze omgevingsmanager Lars Vervoort. U kunt hem bereiken via nummer: 06-13724976. Een eventuele afspraak op het informatiecentrum in Landgraaf is ook een optie.

Met vriendelijke groet,
Katja Huijsmans

antwoord
24 December 2019 | 17:33

Frank

Nu al even wonende aan de Rector Meussenstraat valt mij een ding enorm op. Alleen in de treinen rond 07.30 zit volk. De rest is nagenoeg leeg.
Ik heb meer het idee dat die verdubbeling er moet komen om een paar mensen met een hoog dramgehalte tevreden te houden en om te kijken wie er met de meeste veren in zijn achterste kan rond paraderen. Waanzin.

antwoord
10 November 2019 | 16:32

dhr. D.B.J. Cats

Wanneer en waar is de volgende bijeenkomst in de avond in de maanden november en december 2019 ? Wat heeft het effect van de stikstofcrisis op de verdere uitwerkingen van de planning op de MER ?

antwoord
5 September 2019 | 21:13

Rick

In 2019 zijn hebben er weinig tot geen goederentreinen gereden op het tracé Sittard-Heerlen zal dit in 2020 veranderen ?

antwoord
4 January 2019 | 18:55

collin

gaan er meer goederentreinen rijden over de lijn in 2019 ? zo ja hoeveel per dag ?

11 January 2019 | 12:15

Katja Huijsmans |

Hallo Collin, we hebben je vraag uitgezet en komen snel bij je terug.

17 January 2019 | 15:43

Katja Huijsmans |

Hallo Collin,

We hebben het nagevraagd. Het antwoord is als volgt:

In heel 2018 hebben er (op basis van de registraties door ProRail) 19 goederentreinen gereden, daarbij ging het om:
– een aantal losse locomotieven die hebben gereden onder een goederennummer.
– goederenlocomotieven die een Arriva-reizigerstreinstel naar de werkplaats in Duitsland brachten. Het reizigerstreinstel kon niet zelf rijden, omdat het traject H-H nog niet geëlektrificeerd was.
– spoorvervoer van Amerikaans militair materieel (geen munitie) naar de NAVO-basis aan de grens.
– enkele omleidingstreinen vanwege een stremming bij een van de andere grensovergangen.

Voor 2019 is op dit moment de verwachting voor het goederenvervoer op het baanvak Heerlen-Herzogenrath dat het niet significant anders gaat worden dan 2018.
Bij dit soort geringe aantallen, is het natuurlijk wel lastig om daar harde uitspraken over te doen.

Heb je nog vragen, dan horen we dat graag!

24 January 2019 | 11:25

Judith

Hallo Collin,

We hebben het nagevraagd. Het antwoord is als volgt:

In heel 2018 hebben er (op basis van de registraties door ProRail) 19 goederentreinen gereden, daarbij ging het om:
– een aantal losse locomotieven die hebben gereden onder een goederennummer.
– goederenlocomotieven die een Arriva-reizigerstreinstel naar de werkplaats in Duitsland brachten. Het reizigerstreinstel kon niet zelf rijden, omdat het traject H-H nog niet geëlektrificeerd was.
– spoorvervoer van Amerikaans militair materieel (geen munitie) naar de NAVO-basis aan de grens.
– enkele omleidingstreinen vanwege een stremming bij een van de andere grensovergangen.

Voor 2019 is op dit moment de verwachting voor het goederenvervoer op het baanvak Heerlen-Herzogenrath dat het niet significant anders gaat worden dan 2018.
Bij dit soort geringe aantallen, is het natuurlijk wel lastig om daar harde uitspraken over te doen.

Heb je nog vragen, dan horen we dat graag!

antwoord
4 January 2019 | 14:34

coen

hoe zit het met het goederenvervoer op de lijn in 2019 ?

11 January 2019 | 12:13

Katja Huijsmans |

Hallo Coen, we hebben je vraag uitgezet en komen snel bij je terug.

17 January 2019 | 15:46

Katja Huijsmans |

Dag Coen,
Zie hierboven, het antwoord op dezelfde vraag van Collin. Heb je nog vragen, laat het ons weten.

antwoord