veelgestelde vragen

Wij begrijpen dat u allerlei vragen heeft over de Spoorverdubbeling Heerlen-Landgraaf. Hieronder treft u een overzicht met de meest gestelde vragen en antwoorden. Zit uw vraag er niet bij? Laat het ons weten!

3 May 2022 | 14:04

Frank Mestrom

Wat zijn de consequenties c.q. frequenties van het dubbele spoor: Heerlen – Landgraaf – Aken voor goederenvervoer en met name gedurende de nacht?

antwoord
6 February 2018 | 22:09

Familie van Hek

Geachte heer, mevrouw,

Als bewoners van de rector meussenstraat willen ook wij graag op de hoogte gehouden worden van de ontwikkelingen. We hebben op eerder informatie avonden al e-mailadressen opgegeven maar helaas nooit een mail of dergelijke ontvangen. Alle informatie die wij krijgen is of van deze website of via buren die naar een bijeenkomst zijn geweest waarvan wij het bestaan niet wisten.

Wij zouden het graag op prijs stellen als ook wij indien meer informatie bekent wordt op de hoogte gebracht worden.

Met vriendelijke groet
Familie van Hek

8 February 2018 | 12:06

Katja Huijsmans |

Beste familie van Hek,

Bedankt voor uw bericht. Voor de informatie- en inloopavonden worden omwonenden rondom het spoor huis-aan-huis uitgenodigd. Ik zou graag met u contact hebben om uw gegevens te controleren. Er gaat blijkbaar ergens iets mis, waarvoor onze excuses.

Kunt u mij een e-mail sturen met uw huisnummer en telefoonnummer? Dan ga ik het direct uitzoeken. Ook voor wat betreft uw aanmelding voor de nieuwsbrief.

Met vriendelijke groet,
Katja Huijsmans
k.huijsmans@eurekarail.net

antwoord
19 June 2017 | 18:19

Katja Huijsmans |

U wekt de indruk dat we mee kunnen praten. Hoe kan dat als de plannen klaar zijn?

19 June 2017 | 19:24

Katja Huijsmans |

Er zijn nog geen plannen goedgekeurd. Omwonenden en belanghebbenden kunnen hun zienswijzen over de gewenste onderzoeken, de varianten en de diepgang kenbaar maken. Bewonersgroepen worden ook actief betrokken bij de planvorming en geïnformeerd over de voortgang van de besluitvoorbereiding.

antwoord
16 June 2017 | 09:56

Uiteraard wordt eventuele toename van geluidsoverlast en de te nemen maatregelen onderzocht en in kaart gebracht in de milieueffectrapportage. Ze maken ook onderdeel uit van de technische en planologische uitwerking. Bij de uitwerking worden geluidsmaatregelen onderzocht, daarbij moet worden voldaan aan de Wet geluidhinder. De eventuele gevolgen van een toename van treinverkeer door spoorverdubbeling – waaronder trillingen – worden in kaart gebracht in de milieueffectrapportage (MER).

antwoord
13 June 2017 | 12:17

Katja Huijsmans |

Wordt de snelheid van de treinen verhoogd?

16 June 2017 | 09:56

Een mogelijke toename van geluid en trillingen wordt onderzocht als onderdeel van de milieueffectrapportage. Bij de uitwerking worden geluidsmaatregelen onderzocht, waarbij moet worden voldaan aan de Wet geluidhinder. Dit maakt ook onderdeel uit van de planologische uitwerking. De maximale snelheid op het tracé Heerlen-Landgraaf is nu 80 km/u. In de variantenstudie worden ook hogere snelheden onderzocht.

antwoord
13 June 2017 | 12:13

Katja Huijsmans |

Welke gevolgen hebben de trillingen op het gegeven dat we wonen in een voormalig mijnbouwgebied?

16 June 2017 | 09:55

De eventuele gevolgen van een toename van treinverkeer door spoorverdubbeling -waaronder trillingen- worden binnenkort in kaart gebracht in de milieueffectrapportage (MER). De ondergrond en de geotechnische situatie in dit voormalig mijnbouwgebied worden daarbij uiteraard betrokken.

antwoord
13 June 2017 | 12:12

Katja Huijsmans |

Gaat het om regionale treinen of ook de Intercity?

16 June 2017 | 09:55

Het gaat in eerste instantie om regionale treinen. Mogelijk wordt in de toekomst één (per uur, per richting) van de twee regionale treinen naar Duitsland vervangen door een internationale Intercity van Eindhoven naar Aken/Keulen. Dit hangt af van de uitkomsten van de EurekaRail-studie naar de grensoverschrijdende verbindingen Eindhoven-Heerlen-Aken-Keulen.

antwoord
13 June 2017 | 12:09

Katja Huijsmans |

Hoeveel personentreinen gaan er na spoorverdubbeling per uur rijden?

16 June 2017 | 09:53

Zodra het bestaande enkelspoor tussen Landgraaf en Herzogenrath is geëlektriceerd in 2018, gaat tussen Maastricht en Aachen één keer per uur per richting een elektrische trein rijden ter vervanging van de huidige DB-Euregiobahn. Na spoorverdubbeling zal Arriva vier personentreinen per uur per richting rijden. Twee naar en van Kerkrade en twee naar en van Herzogenrath/Aachen. In totaal zijn dat acht personentreinen per uur, op dit moment zijn dat er zes.

antwoord
13 June 2017 | 10:45

Katja Huijsmans |

Waarom wordt het spoor Heerlen-Landgraaf verdubbeld?

16 June 2017 | 09:47

De spoorverdubbeling is een belangrijke stap naar sneller en comfortabel reizen naar Duitsland. Provincie Limburg, Parkstad Limburg en de betrokken gemeenten zijn van mening dat spoorverdubbeling en de uitbreiding van de treindienst meer treinreizigers trekt en een belangrijke bijdrage levert aan de versterking van de economische structuur en de verbondenheid van de arbeidsmarkt en het onderwijs in de Euregio.

antwoord
9 June 2017 | 09:46

Krijg ik schade door de werkzaamheden en het toekomstig treinverkeer?

9 June 2017 | 11:20

Er komt een gedegen nulmeting voor de aanvang van de werkzaamheden. Dat is een opname van het geluid, de trillingen en de staat van de woningen. Deze vormen een solide basis wanneer in de toekomst blijkt dat er schade is ontstaan door werkzaamheden en/of het gebruik van het baanvak.

antwoord
9 June 2017 | 09:45

Waarom stopt het dubbelspoor in Landgraaf en gaat het niet verder naar Duitsland?

9 June 2017 | 09:46

Uit onderzoek blijkt dat het aanleggen van dubbelspoor tussen Heerlen en Landgraaf voldoende flexibiliteit geeft in de dienstregeling om alle gewenste ontwikkelingen op het spoor af te wikkelen. Misschien wijzigt dit in de toekomst nog eens, maar vooralsnog is het voldoende om alleen dit deel van het enkelsporige baanvak Heerlen-Herzogenrath te verdubbelen.

antwoord
9 June 2017 | 09:45

Wat betekenen NRD, PIP en MER?

9 June 2017 | 09:45

Wat betekenen NRD, PIP, MER?

NRD staat voor Notitie Reikwijdte en Detailniveau. Deze notitie beantwoordt de vraag welke onderzoeken de provincie wil gaan uitvoeren en hoe gedetailleerd. Onderzoeken naar geluid, trillingen, ecologie, landschap en ecologie bijvoorbeeld. De NRD is een eerste stap in de procedure van de MER en het PIP.

Omwonenden en belanghebbenden kunnen hun zienswijzen over de gewenste onderzoeken, de varianten en de diepgang kenbaar maken. Bewonersgroepen worden ook actief betrokken bij de planvorming en geïnformeerd over de voortgang van de besluitvoorbereiding.

PIP staat voor Provinciaal InpassingsPlan. De spoorverdubbeling wordt planologisch geregeld in een PIP. De verwachting is dat het extra spoor niet overal zal passen in de ruimte die er nu is. Voor een verantwoord besluit is een goede ruimtelijke onderbouwing nodig en inzicht in de gevolgen voor het milieu. Omdat het spoortraject door Heerlen en Landgraaf loopt, zijn er praktische voordelen om dat te regelen in een provinciaal inpassingsplan in plaats van via twee aparte gemeentelijke bestemmingsplannen.

MER staat voor Milieueffectrapportage. Voordat er een besluit valt over de spoorverdubbeling Heerlen- Landgraaf worden de effecten op milieu en omgeving zoals geluid en trillingen onderzocht en in beeld gebracht in de MER.

antwoord