spoorverdubbeling heerlen landgraaf

Een directe treinverbinding tussen Luik, Maastricht en Aken wordt mogelijk nu een belangrijk spoortraject tussen Heerlen en Landgraaf wordt verdubbeld. Daarover heeft het ministerie van Infrastructuur en Milieu afspraken gemaakt met regiobestuurders.

De Rijksoverheid, provincie Limburg en de regio investeren samen in de noodzakelijke uitbreiding van het spoor. Dat maakt de weg vrij voor goede internationale verbindingen in de regio op korte termijn en nog snellere intercity verbindingen op de langere termijn.

Lees verder
heerlen-landgraaf

Elektrificatie in volle gang: bouwen van het onder- en schakelstation

07/11/2018
bouwen van het onder- en schakelstation
Velen kijken ernaar uit: eind 2018 gaan er elektrische treinen op ons traject rijden. Vervoerder Arriva gaat dan één keer per uur een rechtstreekse treindienst rijden tussen Maastricht en Aken: reizigers hoeven dan niet meer over te stappen.
eureka

Aachen: in de periferie, en daardoor middenin de euregio

07/06/2018
In de periferie, en daardoor middenin de Euregio
Eind 2018 krijgt Aachen een directe treinverbinding met Maastricht. We spraken met Monika Frohn en dr. Gunter Schaible van de IHK Aachen (Industrie- und Handelskammer Aachen) over de vraag welke betekenis treinverbindingen hebben voor de economie en grensoverschrijdende uitwisseling.
eureka

Roel Testroote van ACCEPT Institute: ‘techniek klaar voor internationaal treinkaartje’

06/27/2018
‘Techniek klaar voor internationaal treinkaartje’
Naar verwachting start eind dit jaar een directe treinverbinding tussen Liège, Maastricht, Heerlen en Aachen. Achter de schermen wordt hard gewerkt aan een nieuw ticketingsysteem waarmee het gehannes met losse kaartjes en verschillende tarieven verleden tijd is.
heerlen-landgraaf

Han Smits: bij een project als de spoorverdubbeling worden eisen en wensen veelvuldig bijgesteld

06/22/2018
Bij een project als de spoorverdubbeling worden eisen en wensen veelvuldig bijgesteld
Het klinkt als een gemakkelijke opgave: het verdubbelen van drie kilometer  spoor. Maar dat valt in de praktijk niet mee. En dan hebben we het niet over de uitvoering, want zover is het nog niet.
eureka

Aachen: innovatie in het drielandengebied van nederland-belgië-duitsland

06/20/2018
innovatie in het drielandengebied van Nederland-België-Duitsland
Aachen is een van de weinige steden in Duitsland waarvan de bevolking nog steeds groeit. Dat is niet alleen te danken aan de aantrekkelijkheid van de stad als het gaat om werken en wonen, maar ook aan zijn reputatie als kennisstad, met onder andere de topuniversiteit RWTH (Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule), de Fachhochschule en de clusters op het bestaande en nog altijd groeiende campusterrein.
heerlen-landgraaf

Video's: onderhoudswerkzaamheden landgraaf-heerlen

06/04/2018
onderhoudswerkzaamheden Landgraaf-Heerlen
Leuk om eens te zien wat er allemaal komt kijken bij onderhoudswerkzaamheden aan het spoor, ook vanuit de lucht. Bekijk de video's van de BAM.

Krijg ik schade door de werkzaamheden en het toekomstig treinverkeer?

Lees verder

Er komt een gedegen nulmeting voor de aanvang van de werkzaamheden. Dat is een opname van het geluid, de trillingen en de staat van de woningen. Deze vormen een solide basis wanneer in de toekomst blijkt dat er schade is ontstaan door werkzaamheden en/of het gebruik van het baanvak.

Lees verder

Waarom stopt het dubbelspoor in Landgraaf en gaat het niet verder naar Duitsland?

Lees verder

Uit onderzoek blijkt dat het aanleggen van dubbelspoor tussen Heerlen en Landgraaf voldoende flexibiliteit geeft in de dienstregeling om alle gewenste ontwikkelingen op het spoor af te wikkelen. Misschien wijzigt dit in de toekomst nog eens, maar vooralsnog is het voldoende om alleen dit deel van het enkelsporige baanvak Heerlen-Herzogenrath te verdubbelen.

Lees verder

Wat betekenen NRD, PIP en MER?

Lees verder

Wat betekenen NRD, PIP, MER?

NRD staat voor Notitie Reikwijdte en Detailniveau. Deze notitie beantwoordt de vraag welke onderzoeken de provincie wil gaan uitvoeren en hoe gedetailleerd. Onderzoeken naar geluid, trillingen, ecologie, landschap en ecologie bijvoorbeeld. De NRD is een eerste stap in de procedure van de MER en het PIP.

Omwonenden en belanghebbenden kunnen hun zienswijzen over de gewenste onderzoeken, de varianten en de diepgang kenbaar maken. Bewonersgroepen worden ook actief betrokken bij de planvorming en geïnformeerd over de voortgang van de besluitvoorbereiding.

PIP staat voor Provinciaal InpassingsPlan. De spoorverdubbeling wordt planologisch geregeld in een PIP. De verwachting is dat het extra spoor niet overal zal passen in de ruimte die er nu is. Voor een verantwoord besluit is een goede ruimtelijke onderbouwing nodig en inzicht in de gevolgen voor het milieu. Omdat het spoortraject door Heerlen en Landgraaf loopt, zijn er praktische voordelen om dat te regelen in een provinciaal inpassingsplan in plaats van via twee aparte gemeentelijke bestemmingsplannen.

MER staat voor Milieueffectrapportage. Voordat er een besluit valt over de spoorverdubbeling Heerlen- Landgraaf worden de effecten op milieu en omgeving zoals geluid en trillingen onderzocht en in beeld gebracht in de MER.

Lees verder

Goede grensoverschrijdende spoorverbindingen zijn belangrijk voor onze provincies. We kunnen ons voorstellen dat u, als bewoner, ondernemer of bezoeker, hierover vragen heeft, of dat u wilt laten weten wat u ervan vindt. Heeft u vragen of suggesties? Bent u ergens bezorgd over? Wij horen graag van u.

Lars Vervoort

lars vervoort

omgevingsmanager

l.vervoort@eurekarail.net 06-13724976
Katja Huijsmans

katja huijsmans

omgevingscommunicatie

k.huijsmans@eurekarail.net 06-46194123