spoorverdubbeling heerlen landgraaf

Een directe treinverbinding tussen Luik, Maastricht en Aken wordt mogelijk nu een belangrijk spoortraject tussen Heerlen en Landgraaf wordt verdubbeld. Daarover heeft het ministerie van Infrastructuur en Milieu afspraken gemaakt met regiobestuurders.

De Rijksoverheid, provincie Limburg en de regio investeren samen in de noodzakelijke uitbreiding van het spoor. Dat maakt de weg vrij voor goede internationale verbindingen in de regio op korte termijn en nog snellere intercity verbindingen op de langere termijn.

Lees verder
heerlen-landgraaf

Alles wat u moet weten over: het mer en het pip

12/08/2018
het MER en het PIP
Zoals u wellicht weet, werken we aan een Provinciaal Inpassingsplan (PIP) en een MilieuEffectRapport (MER). Wat zijn dat precies voor documenten en waar in het proces kunt u als bewoner, bedrijf of organisatie nog reageren op de plannen voor de spoorverdubbeling?
eureka

Arriva-regiodirecteur Limburg Patrice van Bergen: trein verlegt grenzen

12/07/2018
Trein verlegt grenzen
Een internationale trein tussen Maastricht en Aken. Dat was één van de harde eisen van de Provincie Limburg bij de gunning van de openbaar vervoerconcessie voor de periode 2017-2031.
heerlen-landgraaf

Testwerkzaamheden door ProRail: in de nachten van 1 t/m 8 december

11/30/2018
in de nachten van 1 t/m 8 december
De komende nachten werkt ProRail ten behoeve van de elektrificatie bij u in de buurt aan het spoor. Omdat u dichtbij woont, heeft u daar mogelijk last van.
eureka

Professor Christiane Vaeßen, honorair consul van Nederland: beter treinvervoer zorgt voor integratie van de regio

11/19/2018
Beter treinvervoer zorgt voor integratie van de regio
De elektrificatie van de baanvakken is afgerond. In december 2018 gaan de eerste treinen rijden tussen Aken en Maastricht. We spraken met prof dr Christiane Vaeßen, directeur van de regio Aken-Zweckverband en honorair consul van Nederland, over het belang van mobiliteit in de Euregio.
heerlen-landgraaf
1

De verslagen: van de bewonersbijeenkomsten op 13 september

10/28/2018
van de bewonersbijeenkomsten op 13 september
Op donderdag 13 september organiseerden we voor zowel Heerlen als Landgraaf een bijeenkomst voor een deel van de direct omwonenden aan het spoor.
eureka
4

Gaston Graaf, projectmanager elektrificatie Landgraaf-Herzogenrath: het draait allemaal om dat stippellijntje op de kaart

10/22/2018
het draait allemaal om dat stippellijntje op de kaart
Graaf komt er zelf mee: “Je vraagt je misschien af waarom het elektrificeren van zes kilometer spoor jaren moet duren. Het is niet heel ingewikkeld om palen neer te zetten, een draadje op te hangen en de stekker in het stopcontact te steken.

Deze planning kan mogelijk bijgesteld worden (door zaken die we nu niet kunnen voorzien), daarom kunt u aan onderstaand schema geen rechten ontlenen. Vragen kunt u hier stellen.

Krijg ik schade door de werkzaamheden en het toekomstig treinverkeer?

Lees verder

Er komt een gedegen nulmeting voor de aanvang van de werkzaamheden. Dat is een opname van het geluid, de trillingen en de staat van de woningen. Deze vormen een solide basis wanneer in de toekomst blijkt dat er schade is ontstaan door werkzaamheden en/of het gebruik van het baanvak.

Lees verder

Waarom stopt het dubbelspoor in Landgraaf en gaat het niet verder naar Duitsland?

Lees verder

Uit onderzoek blijkt dat het aanleggen van dubbelspoor tussen Heerlen en Landgraaf voldoende flexibiliteit geeft in de dienstregeling om alle gewenste ontwikkelingen op het spoor af te wikkelen. Misschien wijzigt dit in de toekomst nog eens, maar vooralsnog is het voldoende om alleen dit deel van het enkelsporige baanvak Heerlen-Herzogenrath te verdubbelen.

Lees verder

Wat betekenen NRD, PIP en MER?

Lees verder

Wat betekenen NRD, PIP, MER?

NRD staat voor Notitie Reikwijdte en Detailniveau. Deze notitie beantwoordt de vraag welke onderzoeken de provincie wil gaan uitvoeren en hoe gedetailleerd. Onderzoeken naar geluid, trillingen, ecologie, landschap en ecologie bijvoorbeeld. De NRD is een eerste stap in de procedure van de MER en het PIP.

Omwonenden en belanghebbenden kunnen hun zienswijzen over de gewenste onderzoeken, de varianten en de diepgang kenbaar maken. Bewonersgroepen worden ook actief betrokken bij de planvorming en geïnformeerd over de voortgang van de besluitvoorbereiding.

PIP staat voor Provinciaal InpassingsPlan. De spoorverdubbeling wordt planologisch geregeld in een PIP. De verwachting is dat het extra spoor niet overal zal passen in de ruimte die er nu is. Voor een verantwoord besluit is een goede ruimtelijke onderbouwing nodig en inzicht in de gevolgen voor het milieu. Omdat het spoortraject door Heerlen en Landgraaf loopt, zijn er praktische voordelen om dat te regelen in een provinciaal inpassingsplan in plaats van via twee aparte gemeentelijke bestemmingsplannen.

MER staat voor Milieueffectrapportage. Voordat er een besluit valt over de spoorverdubbeling Heerlen- Landgraaf worden de effecten op milieu en omgeving zoals geluid en trillingen onderzocht en in beeld gebracht in de MER.

Lees verder

Goede grensoverschrijdende spoorverbindingen zijn belangrijk voor onze provincies. We kunnen ons voorstellen dat u, als bewoner, ondernemer of bezoeker, hierover vragen heeft, of dat u wilt laten weten wat u ervan vindt. Heeft u vragen of suggesties? Bent u ergens bezorgd over? Wij horen graag van u.

Lars Vervoort

lars vervoort

omgevingsmanager

l.vervoort@eurekarail.net 06-13724976
Katja Huijsmans

katja huijsmans

omgevingscommunicatie

k.huijsmans@eurekarail.net 06-46194123