spoorverdubbeling heerlen landgraaf

Een directe treinverbinding tussen Luik, Maastricht en Aken wordt mogelijk nu een belangrijk spoortraject tussen Heerlen en Landgraaf wordt verdubbeld. Daarover heeft het ministerie van Infrastructuur en Milieu afspraken gemaakt met regiobestuurders.

De Rijksoverheid, provincie Limburg en de regio investeren samen in de noodzakelijke uitbreiding van het spoor. Dat maakt de weg vrij voor goede internationale verbindingen in de regio op korte termijn en nog snellere intercity verbindingen op de langere termijn.

Lees verder
Heerlen-Landgraaf
1

start negen weken werkzaamheden aan het spoor

10/03/2022
Start negen weken werkzaamheden aan het spoor
Van vrijdag 4 maart tot maandag 9 mei 2022 werkt de aannemer negen weken lang aan het spoor. In deze periode voeren ze een groot gedeelte van de werkzaamheden voor de spoorverdubbeling uit.
Heerlen-Landgraaf

primeur met werktrein rus1000s in heerlen-landgraaf

07/03/2022
Primeur met werktrein RUS1000S in Heerlen-Landgraaf
Een primeur afgelopen weekend! De werktrein RUS1000S, ook bekend als ‘The Lady’ was voor het eerst aan het werk in Nederland. De RUS1000S is eigenlijk een fabriek op wielen: de trein reinigt de ballast, legt nieuwe dwarsliggers en plaatst rails.
Heerlen-Landgraaf

bewonersbrief over de bomenkap

01/10/2021
Bewonersbrief over de bomenkap
Op verschillende plekken staat beplanting dicht langs het spoor. Om een extra spoor aan te kunnen leggen, is het noodzakelijk deze beplanting te verwijderen.
Heerlen-Landgraaf

Het project is in uitvoering : lees meer over de planning en werkzaamheden

10/06/2021
Lees meer over de planning en werkzaamheden
Het project is nu in uitvoering. Aannemer Swietelsky voert de spoorverdubbeling in opdracht van ProRail uit. De aannemer is inmiddels gestart met het ontwerp en de verdere voorbereiding van de werkzaamheden.
Heerlen-Landgraaf
3

prorail gunt spoorverdubbeling heerlen-landgraaf aan swietelsky

07/12/2020
ProRail gunt spoorverdubbeling Heerlen-Landgraaf aan Swietelsky
Spooraannemer Swietelsky gaat de spoorverdubbeling tussen Heerlen en Landgraaf uitvoeren. Op 1 december tekende ProRail hierover de overeenkomst met Swietelsky Rail Benelux, dochter van het van oorsprong Oostenrijkse bedrijf, een allround spooraannemer op het gebied van baan- en spoorvernieuwingen.
Heerlen-Landgraaf
1

Volmar Delheij, Stadsregio Parkstad Limburg: ‘er kan uiteraard nog van alles gebeuren, maar de kans op een intercity naar aken is nog nooit zo groot geweest’

10/11/2020
‘Er kan uiteraard nog van alles gebeuren, maar de kans op een intercity naar Aken is nog nooit zo groot geweest’
Een intercity die vanuit station Heerlen doorrijdt naar Aken en niet direct teruggaat richting randstad. Dat besluit wil Volmar Delheij van de Stadsregio Parkstad Limburg graag nog meemaken voordat hij in 2021 met pensioen gaat.

Deze planning kan mogelijk bijgesteld worden (door zaken die we nu niet kunnen voorzien), daarom kunt u aan onderstaand schema geen rechten ontlenen. Vragen kunt u hier stellen.

Krijg ik schade door de werkzaamheden en het toekomstig treinverkeer?

Lees verder

Er komt een gedegen nulmeting voor de aanvang van de werkzaamheden. Dat is een opname van het geluid, de trillingen en de staat van de woningen. Deze vormen een solide basis wanneer in de toekomst blijkt dat er schade is ontstaan door werkzaamheden en/of het gebruik van het baanvak.

Lees verder

Waarom stopt het dubbelspoor in Landgraaf en gaat het niet verder naar Duitsland?

Lees verder

Uit onderzoek blijkt dat het aanleggen van dubbelspoor tussen Heerlen en Landgraaf voldoende flexibiliteit geeft in de dienstregeling om alle gewenste ontwikkelingen op het spoor af te wikkelen. Misschien wijzigt dit in de toekomst nog eens, maar vooralsnog is het voldoende om alleen dit deel van het enkelsporige baanvak Heerlen-Herzogenrath te verdubbelen.

Lees verder

Wat betekenen NRD, PIP en MER?

Lees verder

Wat betekenen NRD, PIP, MER?

NRD staat voor Notitie Reikwijdte en Detailniveau. Deze notitie beantwoordt de vraag welke onderzoeken de provincie wil gaan uitvoeren en hoe gedetailleerd. Onderzoeken naar geluid, trillingen, ecologie, landschap en ecologie bijvoorbeeld. De NRD is een eerste stap in de procedure van de MER en het PIP.

Omwonenden en belanghebbenden kunnen hun zienswijzen over de gewenste onderzoeken, de varianten en de diepgang kenbaar maken. Bewonersgroepen worden ook actief betrokken bij de planvorming en geïnformeerd over de voortgang van de besluitvoorbereiding.

PIP staat voor Provinciaal InpassingsPlan. De spoorverdubbeling wordt planologisch geregeld in een PIP. De verwachting is dat het extra spoor niet overal zal passen in de ruimte die er nu is. Voor een verantwoord besluit is een goede ruimtelijke onderbouwing nodig en inzicht in de gevolgen voor het milieu. Omdat het spoortraject door Heerlen en Landgraaf loopt, zijn er praktische voordelen om dat te regelen in een provinciaal inpassingsplan in plaats van via twee aparte gemeentelijke bestemmingsplannen.

MER staat voor Milieueffectrapportage. Voordat er een besluit valt over de spoorverdubbeling Heerlen- Landgraaf worden de effecten op milieu en omgeving zoals geluid en trillingen onderzocht en in beeld gebracht in de MER.

Lees verder

Goede grensoverschrijdende spoorverbindingen zijn belangrijk voor onze provincies. We kunnen ons voorstellen dat u, als bewoner, ondernemer of bezoeker, hierover vragen heeft, of dat u wilt laten weten wat u ervan vindt. Heeft u vragen of suggesties? Bent u ergens bezorgd over? Wij horen graag van u.

Lars Vervoort

lars vervoort

omgevingsmanager

l.vervoort@eurekarail.net 06-13724976
Katja Huijsmans

katja huijsmans

omgevingscommunicatie

k.huijsmans@eurekarail.net 06-46194123