heerlen-landgraaf

spoorverdubbeling heerlen – landgraaf: waar staan we nu?

In het voorjaar -op 6 april- stelde Provinciale Staten het Provinciaal Inpassingsplan (PIP) ‘Spoorverdubbeling Heerlen Landgraaf’ vast. Op 16 april startte de periode van zes weken waarin een beroepschrift kon worden ingediend bij de Raad van State. Waar staan we nu?

Beroep Raad van State
Op dit moment wachten we op de uitspraak van de Raad van State ten aanzien van één beroep. Gelet op de inhoud van het beroep, zien we de uitkomst positief tegemoet. Indien inderdaad blijkt dat de Raad van State het beroep afwijst, is het PIP onherroepelijk. Mede door de coronamaatregelen is het ontzettend druk bij de Raad van State en duurt dit helaas langer dan we hadden voorzien.

Stikstof
De overheid nam vorig jaar tal van maatregelen om de uitstoot van stikstof in de natuur terug te dringen. Daardoor liep ons project vertraging op. Het was onduidelijkheid over hoe om te gaan met het onderdeel stikstofdepositie. We spreken over stikstofdepositie wanneer stikstofoxiden vanuit de lucht op de grond terechtkomen. Daarbij lieten de stikstofberekeningen – waarbij de nodige zorgvuldigheid is geboden – ook nog eens langer op zich wachten. Het laatste nieuws hierover is dat we een vergunning voor stikstof hebben aangevraagd bij het ministerie van LNV. We zijn op dit moment in vooroverleg met het ministerie om te bekijken onder welke condities zij de vergunning kunnen gaan verlenen.

Aanbestedingsprocedure loopt
In maart is ProRail de aanbestedingsprocedure gestart om een aannemer te selecteren. Naast het aanleggen van een extra spoor bestaat de vraag onder meer uit het uitvoeren van benodigde aanpassingen op de emplacementen Heerlen en Landgraaf. De aannemer die deze opdracht binnenhaalt, moet ook twee bestaande kunstwerken aanpassen en uitbreiden en twee nieuwe bouwen. In november is de definitieve gunning gepland en weten we wie het project gaat uitvoeren.

Al met al zijn de komende weken dus spannend. Wij doen er in ieder geval alles aan om onze geplande datum van uitvoering, voorjaar 2022, te halen. Daarvoor is het wel noodzakelijk dat ProRail uiterlijk eind november dit jaar kan gunnen aan een aannemer.

 

 

 

 

Foto: La Sirel

30 September 2020 | 13:35

Theo Vullers

Ik woon op het Maankwartier aan de kant van het politiebureau. Hier ligt nog oud spoor met houten dwarsliggers. Als het spoor vernieuwd is verdwijnt dan ook de stevige “gedeng gedeng” als de trein voorbijkomt?

1 October 2020 | 12:31

Lars Vervoort

Geachte heer Vullers, beste Theo,

we gaan bij u voor de deur in afstemming met ProRail inderdaad het spoorontwerp fors aanpassen om het dubbelspoor aan te kunnen sluiten op het emplacement Heerlen. Als gevolg daarvan zal de treinenloop een stuk soepeler afgewikkeld worden en is onze verwachting dat wat u beschrijft als “gedeng gedeng” daarna tot het verleden behoort.

Lars Vervoort, omgevingsmanager SVHL

antwoord