heerlen-landgraaf

concept-pip & mer: vastgesteld door gedeputeerde staten

Het project Spoorverdubbeling Heerlen-Landgraaf is in een belangrijke fase aangekomen. Gedeputeerde Staten van de provincie Limburg heeft op 19 maart 2019 het ontwerp-PIP en MER vastgesteld dat op 28 maart wordt gepubliceerd.

Wat is een PIP en MER

Het Provinciaal Inpassingsplan (PIP) kunt u vergelijken met een bestemmingsplan, maar dan vastgesteld door de provincie. In het MilieuEffectRapport (MER) zijn alle milieueffecten van het project door middel van een milieueffectrapportage in kaart gebracht. Hier leest u er meer over.

Inloopavond

Alle stukken liggen na publicatie zes weken ter inzage. Tijdens deze periode kunt u zienswijze indienen. We kunnen ons voorstellen dat u vragen heeft over het voorgenomen plan en/of de inhoud van de stukken. Daarom organiseren de provincie Limburg,  gemeente Heerlen, gemeente Landgraaf en ProRail op maandagavond 15 april een inloopavond waar u terecht kunt met uw vragen. Tijdens deze inloopavond bent u tussen 18.00 – 21.00 uur van harte welkom in het Burgerhoes aan het Sweelinckplein 1 in Landgraaf.

Waar vindt u de stukken?

De (bindende) online versie vindt u eind maart op www.ruimtelijkeplannen.nl. Verder worden de stukken hier op onze eigen website geplaatst en liggen ze op papier ter inzage bij de provincie Limburg, de betreffende gemeenten (Heerlen en Landgraaf) en het Informatiecentrum Spoorverdubbeling Heerlen-Landgraaf.

Aanmelden

Wij stellen het op prijs wanneer u zich voor de inloopavond wilt aanmelden, zodat wij een inschatting kunnen maken van het aantal bezoekers. Aanmelden kan via: k.huijsmans@eurekarail.net of bel ons op 043 – 389 72 46.

 

U bent van harte welkom op onze inloopavond op maandag 15 april Foto: La Sirel