heerlen-landgraaf

uitnodiging: inloopavond op maandag 15 april

Sinds gisteren liggen het ontwerp-inpassingsplan met milieueffectrapportage en bijbehorende stukken zes weken voor iedereen ter inzage. Tot en met donderdag 9 mei 2019 om precies te zijn.  Tijdens deze periode kunt u een zienswijze indienen. We kunnen ons voorstellen dat u vragen heeft over het voorgenomen plan en/of de inhoud van de stukken. Daarom organiseert de provincie Limburg samen met de gemeente Heerlen, de gemeente Landgraaf en ProRail een inloopavond op maandagavond 15 april.

U bent van harte welkom tussen 18.00 en 21.00 uur in het Burgerhoes aan het Sweelinckplein 1 in Landgraaf. Wij stellen het op prijs wanneer u zich voor de inloopavond wilt aanmelden, zodat wij een inschatting kunnen maken van het aantal bezoekers. Aanmelden kan via: k.huijsmans@eurekarail.net of bel ons op 043 – 389 72 46.

Terinzagelegging

Het ontwerp-inpassingsplan ‘Spoorverdubbeling Heerlen – Landgraaf’ en milieueffectrapportage met bijbehorende stukken liggen met ingang van donderdag 28 maart 2019 tot en met donderdag 9 mei 2019 voor een ieder ter inzage in:

  • het Gouvernement, Limburglaan 10, Maastricht op werkdagen van 07.30 uur tot 18.30 uur;
  • het gemeentehuis van Heerlen, Geleenstraat 27, Heerlen op maandag, dinsdag en vrijdag van 8.30 uur tot 16.00 uur en op woensdag en donderdag van 8.30 uur tot 20.00 uur;
  • het gemeentehuis van Landgraaf, Sweelinckplein 1, Landgraaf op werkdagen van 8.30 uur tot 17.00 uur en op donderdag van 8.30 uur tot 19.00 uur.

Alle stukken zijn ook digitaal te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl onder identificatienummer: NL.IMRO.9931.PIPSVHL-ON01.

Zie: http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/roo/bestemmingsplannen?planidn=NL.IMRO.9931.PIPSVHL-ON01)

23 April 2019 | 12:08

Sjir

Word de spoordamstraat aan de kant van schaesbergerweg afgesloten voor bromfietsers -fietsers

antwoord
23 April 2019 | 12:00

LMW Bezemer

Ik sluit mij aan vorige melding van Dhr. Will Zeedzen.
Verder heb ik een simpele vraag indien hiermede begonnen wordt vindt er dan een totale sperring plaats of gedeeltelijk of vervangend busvervoer en hoe lang gaat dit duren bij benadering?

23 April 2019 | 12:10

Katja Huijsmans |

Beste heer Bezemer,

Ja, dat was geen slimme actie. Onze programmeur was bezig met technisch onderhoud en heeft per ongeluk op een verkeerde knop geduwd. Onze oprechte excuses hiervoor.
Voor wat betreft uw vraag: de uitvoerende werkzaamheden van de Spoorverdubbeling zijn gepland voor 2021. Het is nog niet duidelijk hoe een en ander (en hoe lang) wordt uitgevoerd, maar gedurende een periode is er dan geen treinverkeer mogelijk en worden bussen ingezet. Weet u voor nu voldoende? Anders hoor ik het graag.

Met vriendelijke groet,
Katja Huijsmans

23 April 2019 | 12:19

LMW Bezemer

Bedankt Katja indien nodig zal ik in 2021 nog wel eens contact met jullie opnemen.

antwoord
23 April 2019 | 11:19

Will Zeedzen

Uw mail komt net binnen.
Bij mijn weten is 15 april al meer dan een week geleden!

23 April 2019 | 12:05

Katja Huijsmans |

Beste heer Zeedzen,

Onze programmeur was bezig met technisch onderhoud en heeft per ongeluk op een verkeerde knop geduwd. Onze oprechte excuses hiervoor.

Met vriendelijke groet,
Katja Huijsmans

antwoord