heerlen-landgraaf

besluitvorming spoorverdubbeling vertraagd

De provinciale besluitvorming inzake het project Spoorverdubbeling Heerlen-Landgraaf is enkele maanden vertraagd. De oorzaak is dat er onduidelijkheid is ontstaan in de wijze waarop we om dienen te gaan met het onderdeel stikstofdepositie binnen het project.

In Nederland hebben honderden projecten hiermee te maken. De Raad van State heeft in mei dit jaar geoordeeld dat de wijze waarop Nederland dit aanpakt niet strookt met de Europese wetgeving. Er wordt door alle partijen hard gewerkt aan een oplossing.

De vertraging heeft vooralsnog geen invloed op de ingebruikname van het dubbel spoor.  Het heeft wel invloed op de beantwoording van de zienswijzen.  Deze laat helaas ook langer op zich wachten, omdat die nota samen met de  MER en het PIP moet worden vastgesteld.