eureka

intercity eindhoven-düsseldorf stapje dichterbij: reistijd met directe treinverbinding ruim 10 minuten korter

In 2025 rijdt er dagelijks een intercity tussen Eindhoven en Düsseldorf met stops in Helmond en Venlo. Die ambitie legt de internationale Nederlands-Duitse stuurgroep die de mogelijkheden van een directe treinverbinding onderzoekt vast in een letter-of-intent. De reistijd tussen beide steden wordt met een directe treinverbinding ruim tien minuten ingekort tot ongeveer 100 minuten en er is geen overstap meer in Venlo.

Een directe intercity tussen Eindhoven en Düsseldorf is één van de kernpunten van EurekaRail, een gezamenlijk project van de provinciebesturen van Noord-Brabant en Limburg en het ministerie van I&W om grensoverschrijdend treinen te bevorderen. “Voor Brabant zou een wens in vervulling gaan”, zegt Marcel Brok, Strateeg Spoor bij de Provincie Brabant. “Brainport Eindhoven is nauw verbonden met het Duitse achterland in Noordrijn-Westfalen. De maakindustrie en verschillende kennisinstellingen waaronder de Technische Universiteit Eindhoven werken steeds meer samen met Duitse partners. De roep om betere en directe treinverbindingen wordt daarom luider. We zien meer Duitse studenten in Eindhoven en ook een sterk groeiend aantal internationale kenniswerkers uit Duitsland. Andersom is een directe verbinding met Düsseldorf interessant voor Nederlanders, omdat ze daar meteen op de ICE-hogesnelheidstreinen kunnen stappen richting bijvoorbeeld München en Berlijn.”

Greenport Venlo

Greenport Venlo zal ook ongetwijfeld profiteren van een betere treinverbinding met het Rijnland, meent Mike Lücker, namens de Provincie Limburg programmamanager van het project EurekaRail. “Seizoenarbeiders uit Duitsland kunnen zo gemakkelijker en sneller in Venlo komen, net als kenniswerkers die op de campus willen zijn. Dat geldt ook voor de Duitse studenten aan Fontys, ruim de helft van het totaal. Nu is de verbinding alleen mogelijk via een overstap in Venlo. Ongemakkelijk en tijdrovend. Ze komen daarom nu veelal met de auto. Treinen zou makkelijker zijn en beter voor het milieu.”

Mike Lücker verwacht andersom dat veel Limburgers en Brabanders gebruik zullen maken van de verbinding. “Vanwege de mogelijke doorreismogelijkheden met de ICE-treinen, maar vooral ook omdat de luchthaven van Düsseldorf beter bereikbaar wordt. De meeste zakelijke reizigers en vakantiegangers pakken de auto en parkeren bij de luchthaven. Dat hoeft dan niet meer.”

Gezamenlijk

Op initiatief van EurekaRail besloten in 2016  vertegenwoordigers van het Ministerie van Infrastructuur en Water, het ministerie van Nord-Rhein Westfalen, de provinciebesturen van Limburg en Brabant en de Verkehrsverbunden NVR en VRR tot een grondig onderzoek naar een mogelijke intercityverbinding tussen Düsseldorf en Eindhoven.

Een groot aantal alternatieven passeerde de revue waarvan er uiteindelijk één voorkeursalternatief bestaande uit twee elementen overbleef. “De eerste stap zal zijn een directe treindienst tussen Eindhoven en Düsseldorf ”, vervolgt Marcel Brok. “In Nederland zal die nog stoppen in Helmond en Venlo, in Duitsland op meerdere stations. Dat heeft te maken met het ontbreken van een dubbel spoor tussen Kaldenkirchen en Dülken. Waarschijnlijk komt die verdubbeling er op termijn wel, want de Duitse overheid heeft het project een hoge prioriteit toegekend. Dan zouden we op het traject nog eens een extra tijdwinst van zes minuten boeken.”

 

Station Düsseldorf
Station Düsseldorf Foto: Wouter Roosenboom

Concessie

Voorlopig wordt ingezet op een intercityverbinding met ingang van 2025. In dat jaar worden de nieuwe concessies uitgegeven in zowel Duitsland als Nederland. Spoorwegexploitanten kunnen dan inschrijven op de internationale verbinding tussen Eindhoven en Düsseldorf. “Om praktische redenen wordt het een Duitse inschrijving voor het hele traject, zo heeft de stuurgroep besloten. Daar kan elke onderneming op inschrijven, ook NS en Arriva. Uiteraard is het aan de inschrijvers te zorgen voor de technische voorzieningen en systemen in de treinen zodat ze kunnen omschakelen op de verschillende stroom- en veiligheidssystemen.”

Overeenkomst

In een overleg van alle betrokken partijen is medio januari besloten een letter-of-intent en overeenkomst op te stellen die in maart ondertekend wordt. “Daarna starten we met de voorbereidingen”, zegt Marcel Brok. “Er zitten nogal wat juridische haken en ogen aan zo’n traject en er moet de komende jaren ook technisch het een en ander gebeuren. Het wordt drukker en drukker op het spoor, de dienstregeling moet ingepast worden. In Eindhoven moeten nog diverse aanpassingen gedaan worden. En dat moet dan weer passen in eventuele bredere uitbreidingen waar onderzoek naar wordt gestart.”

Mike Lücker is zeer tevreden met de samenwerking in de internationale stuurgroep. “Iedereen is ervan doordrongen dat die spoorverbindingen beter moeten. Er wordt snel en efficiënt gewerkt. Heel belangrijk is de rol van het ministerie en de Duitse overheid. Zij zien ook het belang van dit project.”

18 September 2018 | 17:54

Peter van Rossum

Graag de trein ook in Deurne laten stoppen. Dit levert voor de reizigers van Eindhoven naar Dusseldorf een zeer beperkt langere reistijd op. Meestal zijn dat reizigers die niet dagelijks met de trein reizen. Hier staat tegenover dat voor de reizigers van en naar Deurne de mogelijkheden fors beperkt worden. Ik rijd nu vier keer per week naar Den Haag. Een verbinding van 1 IC per uur levert mij of een behoorlijk beperking in mogelijkheden op, dan wel een substantieel langere reistijd. Dit is wederom een verslechtering nadat vorig jaar de rechtstreeks verbinding verdween.

23 September 2018 | 23:40

Judith

Bedankt voor uw reactie. We komen zo snel mogelijk bij u terug met een antwoord!

23 October 2018 | 15:57

Peter

Hoe snel is zo snel mogelijk? Inmiddels een maand verder, maar nog geen antwoord gehad.

antwoord