eureka

in het regeerakkoord; en dan: weert-hamont de volgende stappen

In het Nederlandse regeerakkoord van oktober 2017 is de reactivering van de spoorlijn Hamont-Weert opgenomen. In het akkoord staat: “In aansluiting op de Belgische investering op de lijn Antwerpen-Hamont wordt het aansluitende traject Hamont-Weert, met cofinanciering van regionale overheden, gereactiveerd voor personentreinen.” Wat betekent dit nu? Wat is de huidige stand van zaken? En welke stappen zijn nodig om te zorgen dat er ook echt treinen op deze spoorlijn kunnen rijden? Hoe kunnen reizigers vanuit Zuid-Nederland straks ook via deze route naar Brussel of Antwerpen rijden?

9 kilometer

Het gaat om 9 kilometer bestaand spoor tussen Weert en het Belgische Hamont dat geëlektrificeerd moet worden. Hiervoor moet er over 9 kilometer bovenleidingdraden worden gespannen en zullen er circa 135 bovenleidingportalen moeten worden neergezet. Op het station van Weert zijn ook enkele aanpassingen nodig om de Belgische trein te kunnen laten stoppen.

Spanning

Naast bovenleidingdraden en portalen, zullen de nationale spoorbeheerders ProRail en Infrabel, mogen nadenken over de stroomvoorziening op het traject. In Nederland rijden de treinen op 1500 volt gelijkstroom, terwijl in België de treinen op 3000 volt gelijkstroom rijden. Er zijn hiervoor verschillende oplossingen. Een mogelijke oplossing zou kunnen zijn 3000 volt gelijkstroom door trekken tot station Weert. Dan kan er een trein kan rijden die voor 1 type stroom geschikt is. Onderzoeken worden daar nu naar gedaan. De uiteindelijke keuze wordt aan de hand van diverse scenario’s gemaakt door de nationale spoorbeheerders in overleg met de betrokken ministeries, zoals het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Uiteraard wordt naast techniek ook gekeken naar de meest rendabele oplossing.

Economieën verbonden

Deze verbinding brengt de groeiende economische kernen van België en Zuid-Nederland dichterbij elkaar. Als de treinverbinding tussen Weert en Hamont weer in gebruik wordt genomen, worden in eerste instantie dagelijks enkele honderden reizigers op het traject verwacht. Dat kwam uit een recent onderzoek van de Provincie Limburg naar de behoefte aan deze treinverbinding.

Kosten

Voor het elektrificeren van het traject Mol – Hamont, het laatste nog niet geëlektrificeerde deel van het traject tussen Antwerpen en Hamont, heeft België afgelopen zomer een Europese subsidie ontvangen van 18,2 miljoen. De hele klus kost naar schatting 46,4 miljoen euro, maar de Belgische minister van mobiliteit, Francois Bellot, rekent op een terugverdieneffect omdat het goedkoper rijden is met elektrische treinen dan met de huidige dieseltreinen.

In Nederland worden de kosten voor het elektrificeren en plaatsen van bovenleidingpalen gefinancierd door het ministerie I&W, de Provincie Limburg en de gemeente Weert.

Planning

De elektrificatie van Mol – Hamont in België is door Infrabel gepland van de tweede helft van 2018 tot eind 2020. Vlotte samenwerking en besluitvorming maakt het wellicht zelfs mogelijk de elektrificatie van Mol – Hamont én Hamont – Weert in één opdracht onder te brengen zodat het gehele traject geëlektrificeerd is in 2020. Om die ideeën mogelijk te maken voeren de provincie en het ministerie gesprekken.

Vervoerder

Voor de financiering is het ook van belang dat er ook een vervoerder is, die er reizigerstreinen wil laten rijden. Daarom overlegt het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat binnenkort met de Belgische spoorvervoerder NMBS. NMBS rijdt nu tot aan Hamont, staat daar ruim 40 minuten stil en rijdt dan met dezelfde trein terug naar Antwerpen. Dat biedt tijd om naar Weert dat ongeveer 20 minuten verder ligt heen en weer te rijden. NMBS zal onderzoek willen doen naar de haalbaarheid van de verbinding. De eerdere onderzoeken van Provincie Limburg zullen worden meegegeven.

1 December 2018 | 14:16

P. Van Goor

Hoe is het vervoer geregeld tussen Hamont en mol gedurende deze werkzaamheden?

antwoord