eureka

directeur louis prompers, maastricht bereikbaar: breed kijken naar mobiliteit

Louis Prompers was één van de drijvende krachten achter het A2-project oftewel de ondertunneling van de autoweg in Maastricht. Nu is hij voorzitter van de regiegroep Stad&Spoor van Maastricht en programmadirecteur van Maastricht Bereikbaar, de organisatie die samen met instellingen en bedrijfsleven werkt aan slimme en duurzame mobiliteit om de stad en regio bereikbaar te houden. ‘Deze regio kan niet zonder hoogwaardige treinverbindingen.’

Als programmadirecteur van Maastricht Bereikbaar ligt het voor de hand dat Louis Prompers zich volledig richt op de belangen van de stad en regio. Hoe het toenemende verkeer in goede banen te leiden, de schaarse parkeerplaatsen goed in te zetten en vooral de voetganger en fietser meer ruimte te geven? ‘Klopt’, zegt hij in zijn werkkamer in het kantorencomplex naast voetbalstadion De Geusselt met uitzicht op de Groene Loper in wording, de plek waar vroeger het verkeer over vier banen raasde en de stad in tweeën sneed. ‘Maastricht is een stad met zijn eigen verkeersproblematiek, zoals elke stad. We worstelen met de verkeersstromen, we willen duurzamer worden, zorgen dat er minder CO2 de lucht ingeblazen wordt. Natuurlijk hebben we met de ondertunneling een geweldige stap gezet. Het doorgaande verkeer stroomt door, de stad zelf en de regio zijn beter bereikbaar en eindelijk kunnen we het oostelijke deel ontsluiten en ontwikkelen. De vraag is nu weer: hoe doen we dat? Want er ligt nóg een barrière: het spoor. Nog altijd is de oversteek tussen oost en west lastig. Dat is de volgende opgave. In elke stad blijven er uitdagingen.’

Boodschap

Wat dat betreft is Maastricht niet bijzonder, maar achter de woorden van Louis Prompers zit duidelijk een tweede boodschap. ‘Ik trek de zaken graag wat breder. Uiteindelijk is Maastricht een middelgrote stad, een stipje op de wereldkaart. Kijk eens naar Maastricht als onderdeel van een veel grotere regio. We zitten in het hart van een van de meest kansrijke economische regio’s ter wereld. Een gebied met steden als Amsterdam, Rotterdam, Eindhoven, Düsseldorf, Frankfurt, Keulen, Luik en Brussel. Steden met een hoogontwikkelde en innovatieve maakindustrie. Met talloze kennisinstituten en ook nog eens in een mooi landschap gelegen met veel cultuur en misschien nóg belangrijker: een stabiel bestuur. Weinig politieke onrust, geen oorlogen of grote conflicten. Wij vinden dat normaal, maar op wereldschaal is dat bepaald geen zekerheid. Niet iedereen beseft dat we in een gouden driehoek zitten met enorme kansen. Hier willen bedrijven ondernemen. Ik vind dat we die kansen moeten grijpen. We willen toch onze welvaart en welzijn consolideren? Dan is het nu tijd om een tandje bij te zetten.’

Visie

Met een lang verleden als ambtenaar in het openbaar bestuur wikt de 68-jarige Louis Prompers zijn woorden zorgvuldig. Tussen de regels door laat hij echter duidelijk doorschemeren dat het tempo wat hem betreft niet hoog genoeg is. ‘Nou, ik zou graag meer visie op de lange termijn zien’, klinkt het bedachtzaam. ‘Concreet bedoel ik daarmee gedurfde investeringen in infrastructuur en dan vooral in spoorlijnen. De wegen zijn overbelast en bovendien wordt het nu echt de hoogste tijd om de CO2-uitstoot terug te dringen. Treinen op groene energie zijn zo’n beetje het enige alternatief. Ik weet het, spoorlijnen vergen enorme investeringen. Maar toen men in Parijs en Londen nog met kar-en-paard reed, waren er al visionairs die de eerste stappen hebben gezet voor de metro. Niet voor niets hebben die steden altijd een voorsprong gehad op andere steden. Ik denk dat een meer verdicht en kwalitatief spoorwegennet in deze regio de economische toekomst voor vele tientallen jaren zeker stelt.’

Station Maastricht Foto: Wouter Roosenboom

Intercity

Daarbij denkt Louis Prompers automatisch in internationale termen. ‘Uiteraard is het goed wat EurekaRail doet’, zegt hij. ‘Mooi dat er aan een verbinding wordt gewerkt tussen Maastricht, Heerlen, Aken en Luik. Goed voor Maastricht en de regio en voor de Universiteit van Maastricht met al haar Duitse en Belgische studenten. Goed voor de Brightlands Campussen die beter bereikbaar worden voor de medewerkers. Arbeidsmobiliteit is ook zo’n voorwaarde voor ontwikkeling en groei. Mooier nog dat Eindhoven en Düsseldorf een directe Intercityverbinding krijgen, want dat bedoel ik met kwalitatief hoogwaardige treinverbindingen: snelle Intercity’s tussen steden. Vanuit Maastricht geredeneerd: een snelle Intercity met Luik en Brussel brengt steden als Frankfurt, Berlijn, Parijs en Londen dichterbij. Dat hebben we destijds gezien met de Brussel-express die helaas om onduidelijke redenen is geschrapt. Het vergt moed om daarvoor geld uit te trekken, ook als de business case op korte termijn onrendabel is. De maatschappelijke waarde is substantieel positief.

Clusters

En dat geldt dus niet alleen voor de euregio hier, maar voor de complete driehoek in Noord-Rheinland-Nederland-België. ‘Precies. Globaal gezien ontstaan er grote economische clusters die met elkaar concurreren. Maastricht ligt midden in zo’n cluster, mits we de infrastructuur op orde brengen en dat op een duurzame manier doen. Met topkwaliteit treinen. De mens wil comfortabel reizen, ook de laatste kilometers naar de eindbestemming. Met elektrische deelauto’s of fietsen, zaken die steden weer individueel kunnen regelen. Daar zijn we in Limburg ook mee bezig. Daarbij hoort het makkelijk kunnen kopen van een kaartje. We moeten meer naar ‘MAAS’: Mobility As A Service.’

Groter

Goede treinverbindingen per spoor kunnen een geduchte concurrent worden voor het vliegen, vindt ook Louis Prompers. ‘Absoluut. Het kán, zeker. En het moet, want vliegen is nog veel belastender voor het milieu dan autorijden. De CO2-uitstoot van één vlucht naar bijvoorbeeld Bangkok is gelijk aan twee jaar autorijden. Per persoon. Moeten we ons daar als Maastricht Bereikbaar druk over maken? Ik vind van wel. We zijn onderdeel van een veel groter geheel. Je moet alles in een groter kader zien.’

12/07/2018

Guillaume Belfort

En nu nog de rechtstreekse treinverbinding, zonder overstap, Aken-Maastricht-Lanaken-Hasselt realiseren.

12/10/2018

Manon Raats, communicatiemanager EurekaRail

Dank voor uw reactie. We geven het door aan Louis Prompers en de andere organisaties die betrokken zijn bij betere grensoverschrijdende verbindingen. U kent de ambities van Maastricht en Hasselt voor een tramverbinding? Dat valt overigens niet onder ons programma.

antwoord