eureka

bob van den bergen, testmanager bij prorail: als dit project ergens midden in nederland zou plaatsvinden dan was het lang zo spannend niet geweest

Bob van den Bergen legt als testmanager bij ProRail momenteel de laatste hand aan de voorbereiding van de tests op het traject Landgraaf-Herzogenrath. Op 9 december gaat de dienstregeling in en worden reizigers voor het eerst ‘elektrisch’ over dit stukje spoor tussen Nederland en Duitsland vervoerd. Voor het zover is, worden diverse tests uitgevoerd. Bob vertelt wat er wanneer gaat gebeuren en wat de verwachtingen zijn.

“Ik ben namens ProRail ingehuurd als testmanager. Zoals gebruikelijk liggen de tests voor een deel bij de aannemer, Strukton, en voor het andere deel bij mij. Waar de aannemer moet aantonen dat hij alles heeft gebouwd zoals afgesproken, doen vervoerder Arriva en wij op het spoor en aan de bovenleiding tests vanuit gebruikersperspectief. Voor die tests ben ik verantwoordelijk. We gaan met een trein rijden om te kijken of het werkt, alsof het al na 8 december is. Maar dan met alleen de machinist en testers. Op het gedeelte van de bovenleiding aan weerskanten van de grens doen we een schakeltest.”

Liever ’s nachts stilstaan

“We verwachten op voorhand geen problemen, maar we spannen ons desalniettemin maximaal in om zeker te stellen dat de treindienst met reizigers probleemloos kan opstarten. En mocht er toch een probleem zijn, dan staan we liever midden in de nacht met een lege testtrein stil tussen de weilanden, dan overdag met een trein vol met passagiers. Deze tests vinden plaats wanneer de meeste mensen slapen. Omdat bewoners langs de lijn het niet gewend zijn dat er op dat moment veel treinen rijden, sturen we ze een brief waarin staat wat we gaan doen en wat zij kunnen verwachten.”

Schakeltest

“Nederland gebruikt OBI, het operationeel besturingcentrum infra. Het regelt de bovenleidingspanning en meldt storingen. De Duitsers hebben een soortgelijk systeem. De schakeltest geeft de zekerheid dat de systemen goed samenwerken. Zien ze in Duitsland wat er gebeurt als we in Nederland een knop omzetten en andersom? Hebben we het technisch goed aan elkaar geknoopt? Ook al gaat het maar om een paar honderd meter spoor: in geval van calamiteiten moet je van elkaar weten dat het voor de volle 100% werkt en hoe je moet handelen. Bijvoorbeeld indien er als gevolg van storm een boom op de bovenleiding zou vallen.”

Voortgang en uitdagingen

“We liggen in grote lijnen goed op schema. De fysieke werkzaamheden zijn zo goed als afgerond en het meeste werk zit nog in het papieren dossier. Ook met de voorbereiding van de tests zijn we een heel eind. De draaiboeken met testspecificaties zijn opgesteld. In mijn werk is het altijd zo dat je altijd achteraan zit in een keten. Je moet veel voorbereiden in korte tijd én in dit geval rekening houden met Duitse, Nederlandse en Europese regelgeving. Bij dit project komt daar nog bij dat we letterlijk op de grens zitten waar twee systemen in elkaar grijpen. De tests staan daarom tot in detail gespecificeerd in de draaiboeken.”

Draaiboek met testspecificaties

“Zo’n draaiboek is een exacte beschrijving met alle details over wie waar wanneer moet zijn, inclusief startvoorwaarden, testprotocollen, een organogram en communicatieprocedure. Pas als alle ‘randzaken’ geregeld zijn en de testspecificatie compleet is, kun je daadwerkelijk gaan testen. In maart zijn we begonnen met het plan. We hebben de scope vastgesteld met alle stakeholders – zoals onder andere Arriva, Deutsche Bahn en Strukton. Daarna hebben we het veiligheidskader vormgegeven waarbinnen zowel de schakel- als treintest plaats moeten vinden. Veel afspraken dus, waarin we afhankelijk zijn van de medewerking van een groot aantal partijen.”

Wanneer vinden de tests plaats?

“Voor de schakel- en treintest hebben we net de eerste draaiboekbespreking achter de rug. 30 november is de datum dat ook het Duitse traject klaar is voor de test. Direct in de nacht erop doen we de schakeltest. Dan zitten zowel de Duitsers als de Nederlanders elk in hun eigen besturingscentrum in Keulen en Utrecht en zetten beurtelings schakelaars om. Ze houden elkaar telefonisch op de hoogte of de signalen doorkomen.”

Elkaar goed begrijpen

“Als dit project ergens midden in Nederland zou plaatsvinden dan was het minder spannend geweest. Uit technisch oogpunt is het in principe allemaal nogal rechttoe-rechtaan. Het is vooral de setting met twee nationaliteiten die uitdagend is. Ieder communiceert in z’n eigen taal. Zeker bij een test als deze moet je elkaar niet alleen verstaan, maar ook begrijpen. Misschien dat het opstarten van de tests daarom wat onwennig wordt. We moeten elkaar even vinden en daarom is het goed dat we op deze manier de communicatie oefenen. Mijn verwachting is dat mede op basis van de testresultaten het traject Landgraaf-Herzogenrath zowel met Sicherheit als met zekerheid in gebruik kan worden genomen.”

Duur van de tests

“De schakeltest duurt één nacht, van 30 november op 1 december. Direct na deze nacht van de schakeltest gaan in de twee nachten daarop de testtreinen van Arriva rijden. Zij doen dat met een van de treinen waarmee zij vanaf 9 december de dienstregeling gaan rijden. De totale doorlooptijd van onze test is dus drie nachten. In overleg met Arriva vinden er eventueel nog extra treintests plaats van 4 tot 8 december. We testen lage en hoge snelheid en, heel belangrijk, of de trein weg kan komen als-ie rond de spanningssluis of bij de grens stil komt te staan. Hebben we alles goed gebouwd, gaat het zonder horten en stoten? Dat is wat je te weten komt.”

Risico’s

“Tests kunnen anders verlopen dan van tevoren gedacht. Met logistieke of operationele problemen in de uitvoering houden we in de planning rekening door extra tijd als buffer mee te rekenen. Het kan ook zijn dat inhoudelijke bevindingen tijdens de tests om aandacht vragen. We testen daarom zo vroeg als mogelijk, dus direct nadat de infra gereed is gemeld op 30 november. Daarbij zetten we de belangrijkste tests als eerste in de planning om zo veel mogelijk tijd te hebben om eventuele bevindingen nog op te kunnen lossen voor 9 december.”

Zijn jullie er klaar voor?

“Jazeker! De tests zijn het sluitstuk van de hele aanleg zodat op 9 december de dienstregeling kan beginnen. De aannemer heeft een groot deel van de tests uitgevoerd, waarmee al een heel groot deel van het risico op problemen bij het opstarten van de dienstregeling is afgevangen. De schakel- en treintests zijn de laatste stap om het risico te minimaliseren. In de nacht van 8 op 9 december wordt de spreekwoordelijke knop omgezet waarmee reguliere treinen ook gebruik mogen gaan maken van de nieuw gebouwde en geteste bovenleiding. Als testmanager ben ik eerder betrokken geweest bij verschillende projecten van ProRail. Dit project lijkt veel op Zevenaar-Emmerich. In dit geval zijn er weer andere mensen betrokken, maar je loopt tegen dezelfde kwesties op. Het belangrijkste is de wil om samen te werken en die is er absoluut bij alle betrokken partijen aan zowel de Nederlandse als de Duitse zijde.”

11/21/2018

Guillaume Belfort

Wanneer komt er de verbinding, zonder overstap, Aken-Maastricht-Lanaken-Hasselt ?

12/05/2018

LV

Volgens mij is die niet voorzien. Deze elektrificatie is ten dienste van een rechtstreekse verbinding Aachen-Heerlen-Maastricht-Liège.

antwoord